Advies

Visstandbeheer

Advies
De inrichting van met name de oeverzone en het beheer van de waterplanten zijn daarbij voor stilstaande wateren van groot belang. Voor stromende wateren spelen echter stroming en diepte een belangrijke rol. Daarnaast houdt visstandbeheer ook in dat u vis juist moet uitzetten of verwijderen uit uw water.

Door de visstand op een goede manier te beheren voorkomt u woekerende waterplanten, zwemmersjeuk, overlast door insecten en troebel water. Daarnaast verhoogt het de belevingswaarde van het water en ontstaat er goed viswater voor sportvissers.

 

Interesse?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Onze diensten

 • Advies
  Door de visstand gericht te beheren kunt u allerlei problemen voorkomen. Maar andersom bepaalt de manier waarop u uw water beheert ook in grote mate de visstand....
 • Afvissing
  In bijna elk water van enige omvang leven vissen. Als een water gebaggerd, gedempt of tijdelijk drooggelegd moet worden, houdt u uiteraard rekening met de daarin levende...
 • Dieptekaarten
  Wilt u uw water onderzoeken zonder te ingrijpende handelingen? Dat kan met onze sonar. Met sonar maken we biomassa berekeningen waar het te diep is om te...
 • Onderzoek
  Op 1 april 2002 is de flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet is in het leven geroepen om in het wild levende planten- en diersoorten...
 • Pootvis
  U kunt bij KAVITRANS terecht voor karper (spiegel- en schubkarper), graskarper, kruiskarper, zeelt, brasem, blankvoorn, steur, snoek en diverse soorten forel....