Categorie: Bemonstering

Visstandbemonstering met broedzegen

 • Jonge paling
 • Visbroed
 • Visbroed in broedzegen
 • Visbroed macro foto
 • Vissen met broedzegen

Een speciaal op maat gemaakte handzegen met ultra fijne mazen wordt op jonge vis bemonsterd. Alle gevangen visjes worden daarna gedetermineerd op soort en lengte. Dit geeft een mooi beeld over het paai succes van de visstand. Op verschillende locaties wordt meerdere keren gevist met deze bijzondere broedzegen over een periode van een aantal maanden.

Flora en fauna quickscan ecologie

 • Electro vissen
 • Electro vissen
 • Grote modderkruiper
 • Kamsalamander
 • flora en fauna quickscan ecologie

Een ecologische quickscan, ook wel quickscan flora en fauna genoemd, is vaak de eerste stap om de mogelijke effecten van een ruimtelijke ingreep op beschermde planten en dieren te bepalen, zoals de grote modderkruiper of rugstreeppad. In het kader van de flora en faunawet is het verplicht om te toetsen of uw plannen een negatief effect op beschermde planten of dieren hebben.

Wij kunnen deze scans samen met specialisten op alle gebieden uitvoeren waarmee wij met de modernste en diervriendelijkste methoden werken. Met een drone kunnen wij in zeer korte tijd een projectgebied in kaart brengen en de hotspots snel en betrouwbaar bemonsteren.

Veel grote vissen gevangen bij visserijkundig onderzoek voor hengelsport vereniging

 • brasem onderzoek
 • paling visstandbemonstering2
 • snoek visserijkundig onderzoek
 • spiegelkarper visserijkundig onderzoek
 • zegen brasem

Bij een visserijkundig onderzoek voor een hengelsport vereniging zijn veel vissen gevangen, bijzonder grote brasems tot 70 CM en dikke karpers. Ook een aantal snoekjes en zelfs een paling van 2.2 kg is met de zegen van 350 meter lang gevangen. De vissen zijn opgemeten en gewogen om zo een conditiebepaling te maken.

Visserijkundig onderzoek koelwater inlaat

 • haring visserijkundig onderzoek
 • harnasmannetje visserijkundig onderzoek
 • Schol visserijkundig onderzoek
 • zeekrab visserijkundig onderzoek

Bij een langdurig onderzoek naar de overlevingskansen van vissen bij een visscheider word er een gevarieƫrde vangst genoteerd. Door de technische inrichting van de koelwaterinlaat komen er veel vissen onbeschadigd weer uit.