Onderzoek

Visstand en watermilieu

Flora- en faunawet

Op 1 april 2002 is de flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet is in het leven geroepen om in het wild levende planten- en diersoorten te beschermen, waaronder ook vissen en hun omgeving. In het kader hiervan hebben wij visstandonderzoeken verricht, onder meer voor de aanleg van de Betuwelijn. Wij kunnen ook u van dienst zijn.

Onderzoek

 

Monitoring van de visstand

Wij hebben ruim 30 jaar ervaring met het uitvoeren van visstandonderzoek. Met een visstandonderzoek kan een peiling van uw visstand of specifieke vissoort(en) vastgelegd worden. Ook kunnen wij aan bepaalde wensen voldoen. Wij werken altijd conform de STOWA richtlijnen.

Bij visstandonderzoek kunnen wij o.a. vaststellen:
• soortensamenstelling
• leeftijdsopbouw per vissoort
• conditie en/of groei van de vis
• kwantitatieve bestandsopname
• abundantie per vissoort

 

Onderzoek van het watermilieu

De samenstelling en kwaliteit van de visstand zijn sterk afhankelijk van de inrichting en het beheer van het water. Daarom onderzoeken wij naast de visstand ook het watermilieu. Indien nodig werken wij hierbij samen met deskundige partners.

Met watermilieuonderzoek kunnen wij de volgende zaken in kaart brengen:

• waterdiepte
• bodemsamenstelling
• dikte en aard sliblaag
• waterkwaliteit
• waterbodemkwaliteit
• waterplantenbegroeiïng
• macrofauna
Door gegevens over de milieuomstandigheden, de wijze van beheer en de samenstelling van de visstand te combineren, kunnen wij samen met u bijna elk probleem helder analyseren en gelukkig vaak ook oplossen.

Wilt u meer weten?

Neem contact met op ons en wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

Onze diensten

 • Advies
  Door de visstand gericht te beheren kunt u allerlei problemen voorkomen. Maar andersom bepaalt de manier waarop u uw water beheert ook in grote mate de visstand....
 • Afvissing
  In bijna elk water van enige omvang leven vissen. Als een water gebaggerd, gedempt of tijdelijk drooggelegd moet worden, houdt u uiteraard rekening met de daarin levende...
 • Dieptekaarten
  Wilt u uw water onderzoeken zonder te ingrijpende handelingen? Dat kan met onze sonar. Met sonar maken we biomassa berekeningen waar het te diep is om te...
 • Onderzoek
  Op 1 april 2002 is de flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet is in het leven geroepen om in het wild levende planten- en diersoorten...
 • Pootvis
  U kunt bij KAVITRANS terecht voor karper (spiegel- en schubkarper), graskarper, kruiskarper, zeelt, brasem, blankvoorn, steur, snoek en diverse soorten forel....