Broedzegen bemonstering

  • Broedzegen bemonstering
  • Broedzegen bemonstering

Een broedzegen heeft zulke kleine mazen dat het broed er niet uit kan ontsnappen. Een erg mooie manier om een bemonstering uit te voeren en de soorten te tellen. Door op verschillende tijden op dezelfde plek te bemonsteren kan een erg goed beeld verkregen worden van de vissoorten en aantallen op de locatie.