Glasaal onderzoek migratie knelpunt

  • glasaal-01
  • glasaal-02
  • glasaal-03
  • glasaal-04
Hoeveel, waar en wanneer komen de glasaaltjes de Nederlandse binnenwateren binnen?

Dat hebben wij in april en mei onderzocht aan de hand van enkele glasaal bemonsteringen. Diverse visserijtechnieken zijn tijdens het onderzoek gebruikt zoals vissen met een kruisnet en speciale glasaalfuiken.

Gedurende glasaal monitoring zijn er behoorlijk veel glasaaltjes gevangen. Pas na enkele weken onderzoek komen de glasalen echt op gang. Zeker tienduizenden glasaaltjes trekken dit jaar de polder in via vispassages en gemalen. Mooie resultaten!