Portfolio categorie: Visserijkundig onderzoek

Uitdunnen karperbestand

De karper is zeer geliefd onder de sportvissers. Helaas gaat het niet altijd even goed met deze mooie vis. Onlangs hebben wij het karperbestand van deze sloot moeten uitdunnen. De zeer hoge bezetting heeft er toe geleid, dat de karpers een groeiachterstand hebben ontwikkeld en last van parasieten. Door het uitdunnen van het bestand komt er...
Lees verder

Glasaal onderzoek migratie knelpunt

Hoeveel, waar en wanneer komen de glasaaltjes de Nederlandse binnenwateren binnen?
Dat hebben wij in april en mei onderzocht aan de hand van enkele glasaal bemonsteringen. Diverse visserijtechnieken zijn tijdens het onderzoek gebruikt zoals vissen met een kruisnet en speciale glasaalfuiken. Gedurende glasaal monitoring zijn er behoorlijk veel glasaaltjes gevangen. Pas na enkele weken onderzoek komen...
Lees verder