Portfolio Tag: migratieknelpunt

Glasaal onderzoek migratie knelpunt

Hoeveel, waar en wanneer komen de glasaaltjes de Nederlandse binnenwateren binnen?
Dat hebben wij in april en mei onderzocht aan de hand van enkele glasaal bemonsteringen. Diverse visserijtechnieken zijn tijdens het onderzoek gebruikt zoals vissen met een kruisnet en speciale glasaalfuiken. Gedurende glasaal monitoring zijn er behoorlijk veel glasaaltjes gevangen. Pas na enkele weken onderzoek komen...
Lees verder